หมวดหมู่:

soiled

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsoiled

  • การออกเสียง : brudny brudny [sk]
  • การออกเสียง : آلودہ آلودہ [ur]
  • การออกเสียง : umorusany umorusany [pl]