หมวดหมู่:

software

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsoftware

 • การออกเสียง : Linux Linux [en]
 • การออกเสียง : Skype Skype [en]
 • การออกเสียง : Adobe Adobe [en]
 • การออกเสียง : Microsoft Microsoft [en]
 • การออกเสียง : libre libre [fr]
 • การออกเสียง : Ubuntu Ubuntu [en]
 • การออกเสียง : kubernetes kubernetes [en]
 • การออกเสียง : Jakarta Jakarta [en]
 • การออกเสียง : Siri Siri [en]
 • การออกเสียง : Babylon Babylon [en]
 • การออกเสียง : widgets widgets [en]
 • การออกเสียง : ui ui [nl]
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript [en]
 • การออกเสียง : Internet Explorer Internet Explorer [de]
 • การออกเสียง : Xamarin Xamarin [en]
 • การออกเสียง : iTunes iTunes [en]
 • การออกเสียง : MacRuby MacRuby [en]
 • การออกเสียง : McAfee McAfee [en]
 • การออกเสียง : Clicker Clicker [en]
 • การออกเสียง : Symantec Symantec [en]
 • การออกเสียง : Waze Waze [en]
 • การออกเสียง : malware malware [en]
 • การออกเสียง : Mozilla Firefox Mozilla Firefox [en]
 • การออกเสียง : kanban kanban [ja]
 • การออกเสียง : podcast podcast [nl]
 • การออกเสียง : Excel Excel [en]
 • การออกเสียง : Trello Trello [en]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : veritas veritas [la]
 • การออกเสียง : Adobe flash Adobe flash [en]
 • การออกเสียง : torrent torrent [en]
 • การออกเสียง : Avira Avira [en]
 • การออกเสียง : VMware VMware [en]
 • การออกเสียง : Adobe Photoshop Adobe Photoshop [en]
 • การออกเสียง : rawr rawr [en]
 • การออกเสียง : morro morro [es]
 • การออกเสียง : Photoshopped Photoshopped [en]
 • การออกเสียง : Windows Vista Windows Vista [en]
 • การออกเสียง : Kaspersky Kaspersky [en]
 • การออกเสียง : Ansible Ansible [en]
 • การออกเสียง : Indie Indie [pl]
 • การออกเสียง : Kibana Kibana [en]
 • การออกเสียง : Debian Debian [es]
 • การออกเสียง : midori midori [ja]
 • การออกเสียง : gradle gradle [en]
 • การออกเสียง : guid guid [en]
 • การออกเสียง : TeamSpeak TeamSpeak [en]
 • การออกเสียง : Hadoop Hadoop [en]
 • การออกเสียง : Dreamweaver Dreamweaver [en]
 • การออกเสียง : Axure Axure [en]
 • การออกเสียง : ArchiCad ArchiCad [en]
 • การออกเสียง : Prezi Prezi [hu]
 • การออกเสียง : quicksilver quicksilver [en]
 • การออกเสียง : Abaqus Abaqus [en]
 • การออกเสียง : FaceTime FaceTime [en]
 • การออกเสียง : Windows Movie Maker Windows Movie Maker [en]
 • การออกเสียง : IDE IDE [de]
 • การออกเสียง : Tim O'Reilly Tim O'Reilly [en]
 • การออกเสียง : kernel kernel [en]
 • การออกเสียง : PhysX PhysX [en]
 • การออกเสียง : InDesign InDesign [en]
 • การออกเสียง : Adobe Systems Adobe Systems [en]
 • การออกเสียง : Zabbix Zabbix [en]
 • การออกเสียง : Creative Commons Creative Commons [en]
 • การออกเสียง : Symfony Symfony [en]
 • การออกเสียง : WinRAR WinRAR [en]
 • การออกเสียง : Atlassian Atlassian [en]
 • การออกเสียง : Adobe Audition Adobe Audition [en]
 • การออกเสียง : Cydia Cydia [en]
 • การออกเสียง : localize localize [en]
 • การออกเสียง : MS-DOS MS-DOS [en]
 • การออกเสียง : web bot web bot [en]
 • การออกเสียง : CorelDRAW CorelDRAW [en]
 • การออกเสียง : Mesos Mesos [ca]
 • การออกเสียง : ides ides [pt]
 • การออกเสียง : visio visio [en]
 • การออกเสียง : Goodyear Goodyear [en]
 • การออกเสียง : ZBrush ZBrush [en]
 • การออกเสียง : Windows 2000 Windows 2000 [de]
 • การออกเสียง : Dropbox Dropbox [en]
 • การออกเสียง : Sibelius Sibelius [fi]
 • การออกเสียง : Cordova Cordova [de]
 • การออกเสียง : Windows XP Windows XP [en]
 • การออกเสียง : Rhythmbox Rhythmbox [en]
 • การออกเสียง : NetStumbler NetStumbler [en]
 • การออกเสียง : 输入法 输入法 [zh]
 • การออกเสียง : gis gis [en]
 • การออกเสียง : Windows 98 Windows 98 [en]
 • การออกเสียง : Rosetta Rosetta [it]
 • การออกเสียง : Spaghetti Code Spaghetti Code [en]
 • การออกเสียง : Photoshop Photoshop [de]
 • การออกเสียง : ICQ ICQ [de]
 • การออกเสียง : application programming interface application programming interface [en]
 • การออกเสียง : Adobe Reader Adobe Reader [en]
 • การออกเสียง : McAffee McAffee [en]
 • การออกเสียง : podcaster podcaster [en]
 • การออกเสียง : Twhirl Twhirl [en]
 • การออกเสียง : toolbox toolbox [en]
 • การออกเสียง : Mendeley Mendeley [pt]
 • การออกเสียง : Boehm Boehm [de]