หมวดหมู่:

social groups

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsocial groups

 • การออกเสียง : milieu milieu [fr]
 • การออกเสียง : clique clique [en]
 • การออกเสียง : liberals liberals [en]
 • การออกเสียง : network network [en]
 • การออกเสียง : wives and girlfriends wives and girlfriends [en]
 • การออกเสียง : M.I.L.F. M.I.L.F. [en]
 • การออกเสียง : chav chav [en]
 • การออกเสียง : precariat precariat [en]
 • การออกเสียง : hoody hoody [en]
 • การออกเสียง : intelligentsia intelligentsia [en]
 • การออกเสียง : W.A.G. W.A.G. [en]
 • การออกเสียง : slacker slacker [en]
 • การออกเสียง : gerontocracy gerontocracy [en]
 • การออกเสียง : claque claque [fr]
 • การออกเสียง : Freeman Freeman [en]
 • การออกเสียง : scrapheap scrapheap [en]
 • การออกเสียง : aristocracy aristocracy [en]
 • การออกเสียง : oi! oi! [en]
 • การออกเสียง : minorities minorities [en]
 • การออกเสียง : outliers outliers [en]
 • การออกเสียง : digital native digital native [en]
 • การออกเสียง : pleb pleb [en]
 • การออกเสียง : Can't Haves Can't Haves [en]
 • การออกเสียง : networking networking [en]
 • การออกเสียง : chieftain chieftain [en]
 • การออกเสียง : plebeian plebeian [en]
 • การออกเสียง : literati literati [en]
 • การออกเสียง : Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell [en]
 • การออกเสียง : exonym exonym [de]
 • การออกเสียง : Situationists Situationists [en]
 • การออกเสียง : WAGs WAGs [en]
 • การออกเสียง : townies townies [en]
 • การออกเสียง : New Lad New Lad [en]
 • การออกเสียง : lower orders lower orders [en]
 • การออกเสียง : endonym endonym [de]
 • การออกเสียง : Footballers' Wives Footballers' Wives [en]
 • การออกเสียง : classism classism [en]
 • การออกเสียง : Stigs Stigs [en]
 • การออกเสียง : Kappa Slappers Kappa Slappers [en]
 • การออกเสียง : Janners Janners [en]
 • การออกเสียง : Scutters Scutters [en]
 • การออกเสียง : ASBO ASBO [en]
 • การออกเสียง : spides spides [en]
 • การออกเสียง : Situationist International Situationist International [en]
 • การออกเสียง : Scallies Scallies [en]
 • การออกเสียง : Sloane Ranger Sloane Ranger [en]
 • การออกเสียง : Kevs Kevs [en]
 • การออกเสียง : Yarcos Yarcos [en]
 • การออกเสียง : gerontocrat gerontocrat [en]
 • การออกเสียง : glitterati glitterati [en]
 • การออกเสียง : Oxbridge Oxbridge [en]
 • การออกเสียง : chavesque chavesque [en]
 • การออกเสียง : classist classist [en]
 • การออกเสียง : Neds Neds [en]
 • การออกเสียง : enfeoffment enfeoffment [en]
 • การออกเสียง : Steeks Steeks [en]
 • การออกเสียง : ladette ladette [en]
 • การออกเสียง : underclass underclass [en]
 • การออกเสียง : Guidos Guidos [en]
 • การออกเสียง : Chaviness Chaviness [en]
 • การออกเสียง : laddism laddism [en]
 • การออกเสียง : charvers charvers [en]
 • การออกเสียง : Bazzas Bazzas [en]
 • การออกเสียง : dilettantes dilettantes [en]
 • การออกเสียง : Chavistan Chavistan [en]
 • การออกเสียง : loonyversity loonyversity [en]
 • การออกเสียง : Scallie Scallie [en]
 • การออกเสียง : Ratboys Ratboys [en]