หมวดหมู่:

snowy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsnowy

  • การออกเสียง : Milou Milou [fr]
  • การออกเสียง : śnieżne śnieżne [pl]
  • การออกเสียง : śnieżna śnieżna [pl]
  • การออกเสียง : ninguid ninguid [en]
  • การออกเสียง : śnieżnie śnieżnie [pl]
  • การออกเสียง : برفانی برفانی [ur]
  • การออกเสียง : schneeig schneeig [de]