หมวดหมู่:

snowdonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsnowdonia

  • การออกเสียง : Yr Wyddfa Yr Wyddfa [cy]
  • การออกเสียง : Tryfan Tryfan [cy]
  • การออกเสียง : moel siabod moel siabod [cy]
  • การออกเสียง : Foel Meirch Foel Meirch [cy]
  • การออกเสียง : Gwyddfa Rhudda Gwyddfa Rhudda [cy]