หมวดหมู่:

sneeze

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsneeze

  • การออกเสียง : 乞嗤 乞嗤 [yue]
  • การออกเสียง : Atchoo! Atchoo! [en]
  • การออกเสียง : Bahin Bahin [mr]
  • การออกเสียง : bumahin bumahin [tl]
  • การออกเสียง : 打乞嗤 打乞嗤 [yue]
  • การออกเสียง : αψού αψού [el]
  • การออกเสียง : ha-ching ha-ching [tl]
  • การออกเสียง : عطسة عطسة [ar]
  • การออกเสียง : humatsing humatsing [tl]