หมวดหมู่:

smallness

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsmallness

 • การออกเสียง : minute
  minute [en]
 • การออกเสียง : thin
  thin [en]
 • การออกเสียง : reduce
  reduce [en]
 • การออกเสียง : narrow
  narrow [en]
 • การออกเสียง : petite
  petite [en]
 • การออกเสียง : sketch
  sketch [en]
 • การออกเสียง : wither
  wither [en]
 • การออกเสียง : brief
  brief [de]
 • การออกเสียง : condensation
  condensation [en]
 • การออกเสียง : extract
  extract [en]
 • การออกเสียง : summary
  summary [en]
 • การออกเสียง : collapse
  collapse [en]
 • การออกเสียง : digest
  digest [en]
 • การออกเสียง : diminutive
  diminutive [en]
 • การออกเสียง : dwindle
  dwindle [en]
 • การออกเสียง : contraction
  contraction [en]
 • การออกเสียง : tense
  tense [en]
 • การออกเสียง : attenuate
  attenuate [en]
 • การออกเสียง : diminish
  diminish [en]
 • การออกเสียง : synopsis
  synopsis [en]
 • การออกเสียง : mini
  mini [en]
 • การออกเสียง : shave
  shave [en]
 • การออกเสียง : squeeze
  squeeze [en]
 • การออกเสียง : pinch
  pinch [en]
 • การออกเสียง : shrink
  shrink [en]
 • การออกเสียง : mote
  mote [en]
 • การออกเสียง : shortened
  shortened [en]
 • การออกเสียง : deflation
  deflation [en]
 • การออกเสียง : compress
  compress [en]
 • การออกเสียง : pare
  pare [en]
 • การออกเสียง : abridgment
  abridgment [en]
 • การออกเสียง : pygmy
  pygmy [en]
 • การออกเสียง : tighten
  tighten [en]
 • การออกเสียง : aperçu
  aperçu [fr]
 • การออกเสียง : wee
  wee [en]
 • การออกเสียง : trim
  trim [en]
 • การออกเสียง : elision
  elision [en]
 • การออกเสียง : capitulation
  capitulation [en]
 • การออกเสียง : lessen
  lessen [en]
 • การออกเสียง : reduction
  reduction [en]
 • การออกเสียง : shrunk
  shrunk [en]
 • การออกเสียง : condense
  condense [en]
 • การออกเสียง : astringent
  astringent [en]
 • การออกเสียง : shear
  shear [en]
 • การออกเสียง : teensy-weensy
  teensy-weensy [en]
 • การออกเสียง : shortening
  shortening [en]
 • การออกเสียง : attenuation
  attenuation [en]
 • การออกเสียง : midget
  midget [en]
 • การออกเสียง : nutshell
  nutshell [en]
 • การออกเสียง : clipping
  clipping [en]
 • การออกเสียง : inferiority
  inferiority [en]
 • การออกเสียง : cramp
  cramp [en]
 • การออกเสียง : wane
  wane [en]
 • การออกเสียง : diminution
  diminution [en]
 • การออกเสียง : shorten
  shorten [en]
 • การออกเสียง : lessening
  lessening [en]
 • การออกเสียง : teeny-weeny
  teeny-weeny [en]
 • การออกเสียง : constrict
  constrict [en]
 • การออกเสียง : decreasing
  decreasing [en]
 • การออกเสียง : precis
  precis [en]
 • การออกเสียง : truncation
  truncation [en]
 • การออกเสียง : shrinkage
  shrinkage [en]
 • การออกเสียง : compression
  compression [en]
 • การออกเสียง : pint-sized
  pint-sized [en]
 • การออกเสียง : clench
  clench [en]
 • การออกเสียง : squeezing
  squeezing [en]
 • การออกเสียง : ebb
  ebb [en]
 • การออกเสียง : contracted
  contracted [en]
 • การออกเสียง : waning
  waning [en]
 • การออกเสียง : smidgeon
  smidgeon [en]
 • การออกเสียง : lilliputian
  lilliputian [en]
 • การออกเสียง : diminishing
  diminishing [en]
 • การออกเสียง : stunted
  stunted [en]
 • การออกเสียง : strangulated
  strangulated [en]
 • การออกเสียง : constriction
  constriction [en]
 • การออกเสียง : contracting
  contracting [en]
 • การออกเสียง : wizened
  wizened [en]
 • การออกเสียง : emaciation
  emaciation [en]
 • การออกเสียง : shrinking
  shrinking [en]
 • การออกเสียง : skosh
  skosh [en]
 • การออกเสียง : compressible
  compressible [en]
 • การออกเสียง : on a sixpence
  on a sixpence [en]
 • การออกเสียง : summation
  summation [en]
 • การออกเสียง : smithereen
  smithereen [en]
 • การออกเสียง : compendium
  compendium [en]
 • การออกเสียง : decrement
  decrement [en]
 • การออกเสียง : roundup
  roundup [en]
 • การออกเสียง : lopping
  lopping [en]
 • การออกเสียง : smidge
  smidge [en]
 • การออกเสียง : constringe
  constringe [en]
 • การออกเสียง : initialism
  initialism [en]
 • การออกเสียง : lopped
  lopped [en]
 • การออกเสียง : bantam
  bantam [en]
 • การออกเสียง : narrowing
  narrowing [en]
 • การออกเสียง : compaction
  compaction [en]
 • การออกเสียง : unexpanded
  unexpanded [en]
 • การออกเสียง : deflating
  deflating [en]
 • การออกเสียง : diminishment
  diminishment [en]
 • การออกเสียง : undersized
  undersized [en]
 • การออกเสียง : pigmy
  pigmy [en]