หมวดหมู่:

smallness

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsmallness

 • การออกเสียง : minute minute [en]
 • การออกเสียง : thin thin [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : petite petite [en]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : sketch sketch [en]
 • การออกเสียง : reduce reduce [en]
 • การออกเสียง : brief brief [en]
 • การออกเสียง : extract extract [en]
 • การออกเสียง : condensation condensation [en]
 • การออกเสียง : diminutive diminutive [en]
 • การออกเสียง : summary summary [en]
 • การออกเสียง : dwindle dwindle [en]
 • การออกเสียง : collapse collapse [en]
 • การออกเสียง : contraction contraction [en]
 • การออกเสียง : attenuate attenuate [en]
 • การออกเสียง : digest digest [en]
 • การออกเสียง : tense tense [en]
 • การออกเสียง : diminish diminish [en]
 • การออกเสียง : synopsis synopsis [en]
 • การออกเสียง : mini mini [en]
 • การออกเสียง : deflation deflation [en]
 • การออกเสียง : elision elision [en]
 • การออกเสียง : shave shave [en]
 • การออกเสียง : mote mote [en]
 • การออกเสียง : abridgment abridgment [en]
 • การออกเสียง : compress compress [en]
 • การออกเสียง : shortened shortened [en]
 • การออกเสียง : pygmy pygmy [en]
 • การออกเสียง : midget midget [en]
 • การออกเสียง : capitulation capitulation [en]
 • การออกเสียง : wee wee [en]
 • การออกเสียง : pare pare [en]
 • การออกเสียง : squeeze squeeze [en]
 • การออกเสียง : lessening lessening [en]
 • การออกเสียง : pinch pinch [en]
 • การออกเสียง : aperçu aperçu [fr]
 • การออกเสียง : shrunk shrunk [en]
 • การออกเสียง : trim trim [en]
 • การออกเสียง : shrink shrink [en]
 • การออกเสียง : lessen lessen [en]
 • การออกเสียง : teensy-weensy teensy-weensy [en]
 • การออกเสียง : tighten tighten [en]
 • การออกเสียง : astringent astringent [en]
 • การออกเสียง : condense condense [en]
 • การออกเสียง : shortening shortening [en]
 • การออกเสียง : attenuation attenuation [en]
 • การออกเสียง : clipping clipping [en]
 • การออกเสียง : shear shear [en]
 • การออกเสียง : nutshell nutshell [en]
 • การออกเสียง : wane wane [en]
 • การออกเสียง : reduction reduction [en]
 • การออกเสียง : teeny-weeny teeny-weeny [en]
 • การออกเสียง : inferiority inferiority [en]
 • การออกเสียง : constrict constrict [en]
 • การออกเสียง : diminution diminution [en]
 • การออกเสียง : cramp cramp [en]
 • การออกเสียง : shorten shorten [en]
 • การออกเสียง : truncation truncation [en]
 • การออกเสียง : shrinkage shrinkage [en]
 • การออกเสียง : decreasing decreasing [en]
 • การออกเสียง : precis precis [en]
 • การออกเสียง : pint-sized pint-sized [en]
 • การออกเสียง : squeezing squeezing [en]
 • การออกเสียง : clench clench [en]
 • การออกเสียง : compression compression [en]
 • การออกเสียง : ebb ebb [en]
 • การออกเสียง : smidgeon smidgeon [en]
 • การออกเสียง : strangulated strangulated [en]
 • การออกเสียง : stunted stunted [en]
 • การออกเสียง : constriction constriction [en]
 • การออกเสียง : waning waning [en]
 • การออกเสียง : lilliputian lilliputian [en]
 • การออกเสียง : emaciation emaciation [en]
 • การออกเสียง : contracted contracted [en]
 • การออกเสียง : on a sixpence on a sixpence [en]
 • การออกเสียง : wizened wizened [en]
 • การออกเสียง : diminishing diminishing [en]
 • การออกเสียง : compressible compressible [en]
 • การออกเสียง : skosh skosh [en]
 • การออกเสียง : shrinking shrinking [en]
 • การออกเสียง : smithereen smithereen [en]
 • การออกเสียง : contracting contracting [en]
 • การออกเสียง : summation summation [en]
 • การออกเสียง : lopping lopping [en]
 • การออกเสียง : decrement decrement [en]
 • การออกเสียง : constringe constringe [en]
 • การออกเสียง : roundup roundup [en]
 • การออกเสียง : smidge smidge [en]
 • การออกเสียง : lopped lopped [en]
 • การออกเสียง : unexpanded unexpanded [en]
 • การออกเสียง : compaction compaction [en]
 • การออกเสียง : initialism initialism [en]
 • การออกเสียง : compendium compendium [en]
 • การออกเสียง : deflating deflating [en]
 • การออกเสียง : diminishment diminishment [en]
 • การออกเสียง : narrowing narrowing [en]
 • การออกเสียง : bantam bantam [en]
 • การออกเสียง : undersized undersized [en]
 • การออกเสียง : pigmy pigmy [en]