หมวดหมู่:

Slurvian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSlurvian

 • การออกเสียง : git git [en]
 • การออกเสียง : yall yall [en]
 • การออกเสียง : Hure Hure [de]
 • การออกเสียง : yer yer [az]
 • การออกเสียง : cafe cafe [en]
 • การออกเสียง : dutty dutty [en]
 • การออกเสียง : loverly loverly [en]
 • การออกเสียง : lemme lemme [en]
 • การออกเสียง : gunna gunna [ga]
 • การออกเสียง : whaddya whaddya [en]
 • การออกเสียง : tryna tryna [sv]
 • การออกเสียง : 'Straya 'Straya [en]
 • การออกเสียง : ten hut ten hut [en]
 • การออกเสียง : Murica Murica [en]
 • การออกเสียง : whateva whateva [en]
 • การออกเสียง : pardner pardner [en]
 • การออกเสียง : Strine Strine [en]
 • การออกเสียง : idjit idjit [en]
 • การออกเสียง : Yerp Yerp [en]
 • การออกเสียง : Aight Aight [en]
 • การออกเสียง : nacked nacked [en]
 • การออกเสียง : Good eye might Good eye might [en]
 • การออกเสียง : dindu nuffin dindu nuffin [en]
 • การออกเสียง : dolla dolla [is]
 • การออกเสียง : kulchur kulchur [en]
 • การออกเสียง : hoss hoss [en]
 • การออกเสียง : Damfino Damfino [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ermagerd ermagerd [en] รอการออกเสียง