หมวดหมู่:

size

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsize

 • การออกเสียง : short short [en]
 • การออกเสียง : minute minute [en]
 • การออกเสียง : plus plus [en]
 • การออกเสียง : tower tower [en]
 • การออกเสียง : magnitude magnitude [en]
 • การออกเสียง : narrow narrow [en]
 • การออกเสียง : petite petite [en]
 • การออกเสียง : reduce reduce [en]
 • การออกเสียง : Magnum Magnum [fr]
 • การออกเสียง : minuscule minuscule [en]
 • การออกเสียง : wither wither [en]
 • การออกเสียง : sketch sketch [en]
 • การออกเสียง : enormous enormous [en]
 • การออกเสียง : Titanic Titanic [en]
 • การออกเสียง : brief brief [de]
 • การออกเสียง : condensation condensation [en]
 • การออกเสียง : extract extract [en]
 • การออกเสียง : tremendous tremendous [en]
 • การออกเสียง : summary summary [en]
 • การออกเสียง : diminutive diminutive [en]
 • การออกเสียง : collapse collapse [en]
 • การออกเสียง : dwindle dwindle [en]
 • การออกเสียง : skeleton skeleton [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : digest digest [en]
 • การออกเสียง : contraction contraction [en]
 • การออกเสียง : humongous humongous [en]
 • การออกเสียง : attenuate attenuate [en]
 • การออกเสียง : tense tense [en]
 • การออกเสียง : diminish diminish [en]
 • การออกเสียง : synopsis synopsis [en]
 • การออกเสียง : mini mini [en]
 • การออกเสียง : shave shave [en]
 • การออกเสียง : microparticle microparticle [en]
 • การออกเสียง : elision elision [en]
 • การออกเสียง : deflation deflation [en]
 • การออกเสียง : squeeze squeeze [en]
 • การออกเสียง : compress compress [en]
 • การออกเสียง : shortened shortened [en]
 • การออกเสียง : formatted formatted [en]
 • การออกเสียง : abridgment abridgment [en]
 • การออกเสียง : pygmy pygmy [en]
 • การออกเสียง : pare pare [en]
 • การออกเสียง : wee wee [en]
 • การออกเสียง : capitulation capitulation [en]
 • การออกเสียง : shrink shrink [en]
 • การออกเสียง : pinch pinch [en]
 • การออกเสียง : aperçu aperçu [fr]
 • การออกเสียง : tighten tighten [en]
 • การออกเสียง : trim trim [en]
 • การออกเสียง : shrunk shrunk [en]
 • การออกเสียง : lessen lessen [en]
 • การออกเสียง : slender slender [en]
 • การออกเสียง : teensy-weensy teensy-weensy [en]
 • การออกเสียง : astringent astringent [en]
 • การออกเสียง : condense condense [en]
 • การออกเสียง : googolplex googolplex [en]
 • การออกเสียง : reduction reduction [en]
 • การออกเสียง : shortening shortening [en]
 • การออกเสียง : hypertrophy hypertrophy [en]
 • การออกเสียง : shear shear [en]
 • การออกเสียง : attenuation attenuation [en]
 • การออกเสียง : midget midget [en]
 • การออกเสียง : clipping clipping [en]
 • การออกเสียง : nutshell nutshell [en]
 • การออกเสียง : alacsony alacsony [hu]
 • การออกเสียง : wane wane [en]
 • การออกเสียง : inferiority inferiority [en]
 • การออกเสียง : lessening lessening [en]
 • การออกเสียง : diminution diminution [en]
 • การออกเสียง : teeny-weeny teeny-weeny [en]
 • การออกเสียง : cramp cramp [en]
 • การออกเสียง : shorten shorten [en]
 • การออกเสียง : constrict constrict [en]
 • การออกเสียง : tiniest tiniest [en]
 • การออกเสียง : széles széles [hu]
 • การออกเสียง : decreasing decreasing [en]
 • การออกเสียง : truncation truncation [en]
 • การออกเสียง : formatting formatting [en]
 • การออกเสียง : shrinkage shrinkage [en]
 • การออกเสียง : precis precis [en]
 • การออกเสียง : megatonnage megatonnage [en]
 • การออกเสียง : pint-sized pint-sized [en]
 • การออกเสียง : octuple octuple [en]
 • การออกเสียง : weenie weenie [en]
 • การออกเสียง : clench clench [en]
 • การออกเสียง : compression compression [en]
 • การออกเสียง : squeezing squeezing [en]
 • การออกเสียง : dolichocephaly dolichocephaly [en]
 • การออกเสียง : ebb ebb [en]
 • การออกเสียง : contracted contracted [en]
 • การออกเสียง : Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar [he]
 • การออกเสียง : waning waning [en]
 • การออกเสียง : størrelsen størrelsen [no]
 • การออกเสียง : googol googol [en]
 • การออกเสียง : strangulated strangulated [en]
 • การออกเสียง : stunted stunted [en]
 • การออกเสียง : lilliputian lilliputian [en]
 • การออกเสียง : constriction constriction [en]
 • การออกเสียง : maxi maxi [en]