หมวดหมู่:

sitting room

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsitting room

  • การออกเสียง : kanapa kanapa [pl]
  • การออกเสียง : zasłona zasłona [pl]
  • การออกเสียง : berżerka berżerka [pl]