หมวดหมู่:

Sipnayan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSipnayan

 • การออกเสียง : sanyo sanyo [ja]
 • การออกเสียง : Panandaan Panandaan [tl]
 • การออกเสียง : Bilang Bilang [tl]
 • การออกเสียง : Palatangkasan Palatangkasan [tl]
 • การออกเสียง : Duyog Duyog [tl]
 • การออกเสียง : Awanggan Awanggan [tl]
 • การออกเสียง : panakda panakda [tl]
 • การออกเสียง : Isakay Isakay [tl]
 • การออกเสียง : Sukgisan Sukgisan [tl]
 • การออกเสียง : Tayahan Tayahan [tl]
 • การออกเสียง : Tatsulok Tatsulok [tl]
 • การออกเสียง : Tadlong Tadlong [tl]
 • การออกเสียง : Tikop Tikop [tl]
 • การออกเสียง : Damikay Damikay [tl]
 • การออกเสียง : palautatan palautatan [tl]
 • การออกเสียง : Pamahagi Pamahagi [tl]
 • การออกเสียง : Bilnuran Bilnuran [tl]
 • การออกเสียง : Sipnayan Sipnayan [tl]
 • การออกเสียง : Parihaba Parihaba [tl]
 • การออกเสียง : Parisukat Parisukat [tl]
 • การออกเสียง : Siskin Siskin [tl]
 • การออกเสียง : Timbulog Timbulog [tl]
 • การออกเสียง : Duhakay Duhakay [tl]
 • การออกเสียง : Gilis Gilis [tl]
 • การออกเสียง : Talukay Talukay [tl]
 • การออกเสียง : Pariugat Pariugat [tl]
 • การออกเสียง : Tatsihan Tatsihan [tl]
 • การออกเสียง : Lapya Lapya [tl]
 • การออกเสียง : Tumbasan Tumbasan [tl]