หมวดหมู่:

singur

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsingur

  • การออกเสียง : sein sein [de]