หมวดหมู่:

singolare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsingolare

 • การออกเสียง : amore amore [it]
 • การออกเสียง : bicchierino bicchierino [it]
 • การออกเสียง : pennacchio pennacchio [it]
 • การออกเสียง : bastione bastione [it]
 • การออกเสียง : cravattaio cravattaio [it]
 • การออกเสียง : spilungona spilungona [it]
 • การออกเสียง : essiccata essiccata [it]
 • การออกเสียง : spericolata spericolata [it]
 • การออกเสียง : immetti immetti [it]
 • การออกเสียง : uosa uosa [it]
 • การออกเสียง : gonzaghesca gonzaghesca [it]
 • การออกเสียง : gonzaghesco gonzaghesco [it]
 • การออกเสียง : gelataia gelataia [it]
 • การออกเสียง : assennata assennata [it]
 • การออกเสียง : tappetologia tappetologia [it]
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione [it]
 • การออกเสียง : paraspruzzi paraspruzzi [it]
 • การออกเสียง : spinacristi spinacristi [it]
 • การออกเสียง : scandalosa scandalosa [it]
 • การออกเสียง : nerine nerine [it]
 • การออกเสียง : rilassata rilassata [it]
 • การออกเสียง : pentolare pentolare [it]
 • การออกเสียง : essiccato essiccato [it]
 • การออกเสียง : raggelata raggelata [it]
 • การออกเสียง : scacchistica scacchistica [it]
 • การออกเสียง : prama prama [it]
 • การออกเสียง : poliziesca poliziesca [it]
 • การออกเสียง : ultrarapida ultrarapida [it]
 • การออกเสียง : raccapriccio raccapriccio [it]