หมวดหมู่:

simple past

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimple past

  • การออกเสียง : przeżył przeżył [pl]
  • การออกเสียง : wiódł wiódł [pl]
  • การออกเสียง : glid glid [yi]
  • การออกเสียง : odziedziczył odziedziczył [pl]
  • การออกเสียง : byłaś byłaś [pl]
  • การออกเสียง : przeszkadzali przeszkadzali [pl]
  • การออกเสียง : rewakened rewakened [en]
  • การออกเสียง : rewoke rewoke [en]
  • การออกเสียง : unhid unhid [en]