หมวดหมู่:

simple

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimple

 • การออกเสียง : 簡単
  簡単 [ja]
 • การออกเสียง : פשוט
  פשוט [he]
 • การออกเสียง : payak
  payak [tl]
 • การออกเสียง : łatwy
  łatwy [pl]
 • การออกเสียง : بابا جاب الباب
  بابا جاب الباب [ar]
 • การออกเสียง : سادہ
  سادہ [ur]
 • การออกเสียง : whatsy
  whatsy [en]
 • การออกเสียง : سیدهاپن
  سیدهاپن [ur]
 • การออกเสียง : سیدھی سیدھی
  سیدھی سیدھی [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : כמרים כמרים [he] รอการออกเสียง