หมวดหมู่:

simple

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimple

  • การออกเสียง : 簡単 簡単 [ja]
  • การออกเสียง : פשוט פשוט [he]
  • การออกเสียง : payak payak [tl]
  • การออกเสียง : łatwy łatwy [pl]
  • การออกเสียง : سادہ سادہ [ur]
  • การออกเสียง : بابا جاب الباب بابا جاب الباب [ar]
  • การออกเสียง : whatsy whatsy [en]
  • การออกเสียง : سیدهاپن سیدهاپن [ur]
  • การออกเสียง : سیدھی سیدھی سیدھی سیدھی [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : כמרים כמרים [he] รอการออกเสียง