หมวดหมู่:

similarity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimilarity

 • การออกเสียง : likewise likewise [en]
 • การออกเสียง : analogous analogous [en]
 • การออกเสียง : fellow fellow [en]
 • การออกเสียง : self self [en]
 • การออกเสียง : transhumance transhumance [en]
 • การออกเสียง : matching matching [en]
 • การออกเสียง : allegory allegory [en]
 • การออกเสียง : 泣くみたい 泣くみたい [ja]
 • การออกเสียง : homologous homologous [en]
 • การออกเสียง : 冷たいみたい 冷たいみたい [ja]
 • การออกเสียง : mimic mimic [en]
 • การออกเสียง : extant extant [en]
 • การออกเสียง : ばかみたい ばかみたい [ja]
 • การออกเสียง : transhumant transhumant [en]
 • การออกเสียง : xyloid xyloid [en]
 • การออกเสียง : homoeolog homoeolog [en]
 • การออกเสียง : assomigliano assomigliano [it]
 • การออกเสียง : مِثْل مِثْل [ar]
 • การออกเสียง : ملتا جلتا ملتا جلتا [ur]
 • การออกเสียง : ایک ڈال کے ایک ڈال کے [ur]
 • การออกเสียง : شباہت شباہت [ur]