หมวดหมู่:

similarity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsimilarity

 • การออกเสียง : likewise
  likewise [en]
 • การออกเสียง : analogous
  analogous [en]
 • การออกเสียง : fellow
  fellow [en]
 • การออกเสียง : self
  self [en]
 • การออกเสียง : transhumance
  transhumance [en]
 • การออกเสียง : matching
  matching [en]
 • การออกเสียง : allegory
  allegory [en]
 • การออกเสียง : 泣くみたい
  泣くみたい [ja]
 • การออกเสียง : homologous
  homologous [en]
 • การออกเสียง : 冷たいみたい
  冷たいみたい [ja]
 • การออกเสียง : mimic
  mimic [en]
 • การออกเสียง : extant
  extant [en]
 • การออกเสียง : ばかみたい
  ばかみたい [ja]
 • การออกเสียง : transhumant
  transhumant [en]
 • การออกเสียง : xyloid
  xyloid [en]
 • การออกเสียง : homoeolog
  homoeolog [en]
 • การออกเสียง : assomigliano
  assomigliano [it]
 • การออกเสียง : مِثْل
  مِثْل [ar]
 • การออกเสียง : ملتا جلتا
  ملتا جلتا [ur]
 • การออกเสียง : ایک ڈال کے
  ایک ڈال کے [ur]
 • การออกเสียง : شباہت
  شباہت [ur]