หมวดหมู่:

Sikhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSikhism

  • การออกเสียง : Guru Nanak Guru Nanak [hi]
  • การออกเสียง : patka patka [hr]
  • การออกเสียง : कौर कौर [hi]
  • การออกเสียง : ਗ੍ਰੰਥੀ ਗ੍ਰੰਥੀ [pa]
  • การออกเสียง : ॐ [sa]
  • การออกเสียง : ओंकार ओंकार [sa]
  • การออกเสียง : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ [pa]
  • บันทึกการออกเสียง : ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ [pa] รอการออกเสียง