หมวดหมู่:

signos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsignos

  • การออกเสียง : asterisco asterisco [es]
  • การออกเสียง : semiótica semiótica [pt]