หมวดหมู่:

signe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsigne

  • การออกเสียง : Signe Signe [fr]
  • การออกเสียง : blason blason [fr]