หมวดหมู่:

siedem

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsiedem

  • การออกเสียง : 7 7 [en]
  • การออกเสียง : 27 27 [sq]
  • การออกเสียง : siódme poty siódme poty [pl]
  • การออกเสียง : siódemka siódemka [pl]
  • การออกเสียง : voe voe [pt]
  • การออกเสียง : wycisnąć siódme poty wycisnąć siódme poty [pl]
  • การออกเสียง : 27 ( dwadzieścia siedem ) 27 ( dwadzieścia siedem ) [pl]
  • การออกเสียง : siedmiu siedmiu [pl]
  • การออกเสียง : gitara siedmiostrunowa gitara siedmiostrunowa [pl]
  • การออกเสียง : od siedmiu boleści od siedmiu boleści [pl]