หมวดหมู่:

Shropshire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงShropshire

 • การออกเสียง : Shrewsbury Shrewsbury [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury School Shrewsbury School [en]
 • การออกเสียง : Wem Wem [de]
 • การออกเสียง : Chetwynd Chetwynd [en]
 • การออกเสียง : Caradoc Caradoc [en]
 • การออกเสียง : Hope Bowdler Hope Bowdler [en]
 • การออกเสียง : Bridge 39 Bridge 39 [en]
 • การออกเสียง : hodnet hodnet [en]
 • การออกเสียง : dyhouse dyhouse [en]
 • การออกเสียง : Bedstone Bedstone [en]
 • การออกเสียง : Wrekin Wrekin [en]
 • การออกเสียง : Long Mynd Long Mynd [en]
 • การออกเสียง : Leasowes Leasowes [en]
 • การออกเสียง : Salopian Salopian [en]