หมวดหมู่:

shout

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshout

 • การออกเสียง : Hooray! Hooray! [en]
 • การออกเสียง : wykrzyknięcie wykrzyknięcie [pl]
 • การออกเสียง : holla holla [de]
 • การออกเสียง : gwaedd gwaedd [cy]
 • การออกเสียง : wykrzykiwał wykrzykiwał [pl]
 • การออกเสียง : haykırmak haykırmak [tr]
 • การออกเสียง : kiai kiai [ja]
 • การออกเสียง : Cooee Cooee [en]
 • การออกเสียง : agikkis agikkis [ilo]
 • การออกเสียง : Mamo! Mamo! [pl]
 • การออกเสียง : gweiddi gweiddi [cy]
 • การออกเสียง : O jej! O jej! [pl]
 • การออกเสียง : woła woła [pl]
 • การออกเสียง : krzycząc krzycząc [pl]
 • การออกเสียง : چِلّانا چِلّانا [ur]
 • การออกเสียง : ہُوکا دینا ہُوکا دینا [ur]