หมวดหมู่:

ships

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงships

 • การออกเสียง : London London [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : poop poop [en]
 • การออกเสียง : submarine submarine [en]
 • การออกเสียง : Stern Stern [de]
 • การออกเสียง : victory victory [en]
 • การออกเสียง : Neptune Neptune [en]
 • การออกเสียง : Jason Jason [en]
 • การออกเสียง : Maya Maya [tr]
 • การออกเสียง : tone tone [en]
 • การออกเสียง : Corvette Corvette [en]
 • การออกเสียง : Malta Malta [it]
 • การออกเสียง : privateer privateer [en]
 • การออกเสียง : Namur Namur [fr]
 • การออกเสียง : kayak kayak [en]
 • การออกเสียง : Culloden Culloden [en]
 • การออกเสียง : raz-de-marée raz-de-marée [fr]
 • การออกเสียง : tanker tanker [en]
 • การออกเสียง : Northumberland Northumberland [en]
 • การออกเสียง : cabin cabin [en]
 • การออกเสียง : Doris Doris [de]
 • การออกเสียง : frigate frigate [en]
 • การออกเสียง : aircraft carrier aircraft carrier [en]
 • การออกเสียง : flux flux [en]
 • การออกเสียง : gaffer gaffer [en]
 • การออกเสียง : topside topside [en]
 • การออกเสียง : dinghy dinghy [en]
 • การออกเสียง : catamaran catamaran [en]
 • การออกเสียง : Dreadnought Dreadnought [en]
 • การออกเสียง : Franklin Franklin [en]
 • การออกเสียง : cutter cutter [en]
 • การออกเสียง : Courageux Courageux [fr]
 • การออกเสียง : square rigged square rigged [en]
 • การออกเสียง : Thunderer Thunderer [en]
 • การออกเสียง : Trajan Trajan [en]
 • การออกเสียง : Hank Hank [en]
 • การออกเสียง : Agincourt Agincourt [fr]
 • การออกเสียง : heavy cruiser heavy cruiser [en]
 • การออกเสียง : tiller tiller [en]
 • การออกเสียง : Delft Delft [en]
 • การออกเสียง : aviso aviso [es]
 • การออกเสียง : Mauretania Mauretania [en]
 • การออกเสียง : Agamemnon Agamemnon [en]
 • การออกเสียง : cruiser cruiser [en]
 • การออกเสียง : Egmont Egmont [en]
 • การออกเสียง : Berwick Berwick [en]
 • การออกเสียง : destroyer destroyer [en]
 • การออกเสียง : canot canot [fr]
 • การออกเสียง : bows bows [en]
 • การออกเสียง : fetch fetch [en]
 • การออกเสียง : poop deck poop deck [en]
 • การออกเสียง : yawl yawl [en]
 • การออกเสียง : man-of-war man-of-war [en]
 • การออกเสียง : light cruiser light cruiser [en]
 • การออกเสียง : Voyage of the Beagle Voyage of the Beagle [en]
 • การออกเสียง : briser briser [fr]
 • การออกเสียง : Eisbrecher Eisbrecher [de]
 • การออกเสียง : Cutty Sark Cutty Sark [en]
 • การออกเสียง : Alcide Alcide [en]
 • การออกเสียง : Belliqueux Belliqueux [fr]
 • การออกเสียง : draughts draughts [en]
 • การออกเสียง : steamship steamship [en]
 • การออกเสียง : Gatte Gatte [de]
 • การออกเสียง : gangplank gangplank [en]
 • การออกเสียง : Mucius Scaevola Mucius Scaevola [fr]
 • การออกเสียง : porte-lof porte-lof [fr]
 • การออกเสียง : Duc de Bourgogne Duc de Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : Ville de Paris Ville de Paris [fr]
 • การออกเสียง : embouchure embouchure [fr]
 • การออกเสียง : Garant Garant [fr]
 • การออกเสียง : drakkar drakkar [pl]
 • การออกเสียง : à clins à clins [fr]
 • การออกเสียง : Mucius Mucius [fr]
 • การออกเสียง : 長良 長良 [ja]
 • การออกเสียง : battleship battleship [en]
 • การออกเสียง : Reda Reda [pl]
 • การออกเสียง : galleon galleon [en]
 • การออกเสียง : Duguay-Trouin Duguay-Trouin [fr]
 • การออกเสียง : Swiftsure Swiftsure [en]
 • การออกเสียง : ice-breaker ice-breaker [en]
 • การออกเสียง : Feu de Saint-Elme Feu de Saint-Elme [fr]
 • การออกเสียง : Terre-Neuve Terre-Neuve [fr]
 • การออกเสียง : mer très grosse mer très grosse [fr]
 • การออกเสียง : tyrannicide tyrannicide [en]
 • การออกเสียง : flot flot [fr]
 • การออกเสียง : bouge bouge [fr]
 • การออกเสียง : gambe gambe [it]
 • การออกเสียง : listing listing [en]
 • การออกเสียง : Carpathian Carpathian [en]
 • การออกเสียง : allonge allonge [fr]
 • การออกเสียง : corsair corsair [en]
 • การออกเสียง : линкор линкор [ru]
 • การออกเสียง : Éole Éole [fr]
 • การออกเสียง : Haler Haler [nl]
 • การออกเสียง : Sans Pareil Sans Pareil [fr]
 • การออกเสียง : de but en blanc de but en blanc [fr]
 • การออกเสียง : Holsteen Holsteen [nds]
 • การออกเสียง : Royal George Royal George [en]
 • การออกเสียง : carronade carronade [en]
 • การออกเสียง : trimaran trimaran [en]