หมวดหมู่:

shipping

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshipping

 • การออกเสียง : submarine submarine [en]
 • การออกเสียง : fleet fleet [en]
 • การออกเสียง : launch launch [en]
 • การออกเสียง : Cinque Ports Cinque Ports [en]
 • การออกเสียง : Capitaine Capitaine [fr]
 • การออกเสียง : Berth Berth [en]
 • การออกเสียง : Bowdoin Bowdoin [en]
 • การออกเสียง : launches launches [en]
 • การออกเสียง : liner liner [en]
 • การออกเสียง : hawser hawser [en]
 • การออกเสียง : wharfie wharfie [en]
 • การออกเสียง : steeve steeve [en]
 • การออกเสียง : Maître d'équipage Maître d'équipage [fr]
 • การออกเสียง : 碼頭 碼頭 [yue]
 • การออกเสียง : ναυτιλία ναυτιλία [el]
 • การออกเสียง : roll-on roll-off roll-on roll-off [en]
 • การออกเสียง : post-panamax post-panamax [en]
 • การออกเสียง : merchantmen merchantmen [en]
 • การออกเสียง : birdy back birdy back [en]
 • การออกเสียง : Hundekurve Hundekurve [de]