หมวดหมู่:

shipbuilding

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshipbuilding

 • การออกเสียง : porque
  porque [es]
 • การออกเสียง : spar
  spar [en]
 • การออกเสียง : tanker
  tanker [en]
 • การออกเสียง : gaffer
  gaffer [en]
 • การออกเสียง : quille
  quille [fr]
 • การออกเสียง : copper-bottomed
  copper-bottomed [en]
 • การออกเสียง : flare
  flare [en]
 • การออกเสียง : topgallant
  topgallant [en]
 • การออกเสียง : traveller
  traveller [en]
 • การออกเสียง : Jimmy Reid
  Jimmy Reid [en]
 • การออกเสียง : degauss
  degauss [en]
 • การออกเสียง : cunningham
  cunningham [en]
 • การออกเสียง : Gatte
  Gatte [de]
 • การออกเสียง : porte-lof
  porte-lof [fr]
 • การออกเสียง : leech
  leech [en]
 • การออกเสียง : clevis pin
  clevis pin [en]
 • การออกเสียง : luff
  luff [en]
 • การออกเสียง : pelican striker
  pelican striker [en]
 • การออกเสียง : main-mast
  main-mast [en]
 • การออกเสียง : topsail
  topsail [en]
 • การออกเสียง : gunter
  gunter [en]
 • การออกเสียง : forestay
  forestay [en]
 • การออกเสียง : stays
  stays [en]
 • การออกเสียง : fore-mast
  fore-mast [en]
 • การออกเสียง : gabarre
  gabarre [fr]
 • การออกเสียง : gens de mer
  gens de mer [fr]
 • การออกเสียง : Harland and Wolff
  Harland and Wolff [en]
 • การออกเสียง : crab claw
  crab claw [en]
 • การออกเสียง : ganser
  ganser [fr]
 • การออกเสียง : clew
  clew [en]
 • การออกเสียง : stay mouse
  stay mouse [en]
 • การออกเสียง : ganse
  ganse [fr]
 • การออกเสียง : gainer
  gainer [en]
 • การออกเสียง : topping lift
  topping lift [en]
 • การออกเสียง : clew lines
  clew lines [en]
 • การออกเสียง : gasket
  gasket [en]
 • การออกเสียง : fairlead
  fairlead [en]
 • การออกเสียง : pilote côtier
  pilote côtier [fr]
 • การออกเสียง : haussière
  haussière [fr]
 • การออกเสียง : gléner
  gléner [fr]
 • การออกเสียง : charpente
  charpente [fr]
 • การออกเสียง : dolphin striker
  dolphin striker [en]
 • การออกเสียง : gouger
  gouger [fr]
 • การออกเสียง : mizzen-mast
  mizzen-mast [en]
 • การออกเสียง : Sponung
  Sponung [de]
 • การออกเสียง : étrave
  étrave [fr]
 • การออกเสียง : gambeyer
  gambeyer [fr]
 • การออกเสียง : cheville à boucle
  cheville à boucle [fr]
 • การออกเสียง : moonsail
  moonsail [en]
 • การออกเสียง : goujure
  goujure [fr]
 • การออกเสียง : carlingue
  carlingue [fr]
 • การออกเสียง : Pilotin
  Pilotin [de]
 • การออกเสียง : gueulard
  gueulard [fr]
 • การออกเสียง : grand'vergue
  grand'vergue [fr]
 • การออกเสียง : noeud gansé
  noeud gansé [fr]
 • การออกเสียง : earing
  earing [en]
 • การออกเสียง : spinnaker pole
  spinnaker pole [en]
 • การออกเสียง : pilotine
  pilotine [fr]
 • การออกเสียง : traversières
  traversières [fr]
 • การออกเสียง : outhaul
  outhaul [en]
 • การออกเสียง : Bodenwrange
  Bodenwrange [de]
 • การออกเสียง : clinker
  clinker [en]
 • การออกเสียง : skysail
  skysail [en]
 • การออกเสียง : gournable
  gournable [fr]
 • การออกเสียง : gooseneck
  gooseneck [en]
 • การออกเสียง : vaigrage
  vaigrage [fr]
 • การออกเสียง : trysail
  trysail [en]
 • การออกเสียง : goujer
  goujer [fr]
 • การออกเสียง : Straklatte
  Straklatte [de]
 • การออกเสียง : spanker
  spanker [en]
 • การออกเสียง : gardes
  gardes [fr]
 • การออกเสียง : garde-montante
  garde-montante [fr]
 • การออกเสียง : preventer
  preventer [en]
 • การออกเสียง : herminette
  herminette [fr]
 • การออกเสียง : gueule de loup
  gueule de loup [fr]
 • การออกเสียง : lateen
  lateen [en]
 • การออกเสียง : jib
  jib [en]
 • การออกเสียง : gabord
  gabord [fr]
 • การออกเสียง : jigger-mast
  jigger-mast [en]
 • การออกเสียง : running rigging
  running rigging [en]
 • การออกเสียง : gournabler
  gournabler [fr]
 • การออกเสียง : galbord
  galbord [fr]
 • การออกเสียง : gaburon
  gaburon [fr]
 • การออกเสียง : saute de vent
  saute de vent [fr]
 • การออกเสียง : raidir une amarre
  raidir une amarre [fr]
 • การออกเสียง : 造船業
  造船業 [yue]
 • การออกเสียง : buntlines
  buntlines [en]
 • การออกเสียง : palans de garde
  palans de garde [fr]
 • การออกเสียง : downhaul
  downhaul [en]
 • การออกเสียง : ratlines
  ratlines [en]
 • การออกเสียง : gaton
  gaton [fr]
 • การออกเสียง : studding
  studding [en]
 • การออกเสียง : jackstaff
  jackstaff [en]
 • การออกเสียง : backstay
  backstay [en]
 • การออกเสียง : parrel beads
  parrel beads [en]
 • การออกเสียง : bordage
  bordage [fr]
 • การออกเสียง : virure de galbord
  virure de galbord [fr]
 • การออกเสียง : lisse d'hourdi
  lisse d'hourdi [fr]
 • การออกเสียง : spritsail
  spritsail [en]
 • การออกเสียง : étambot
  étambot [fr]