หมวดหมู่:

shelf

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshelf

  • การออกเสียง : mantel mantel [de]
  • การออกเสียง : 格 [ja]
  • การออกเสียง : półka półka [pl]
  • การออกเสียง : uko uko [eu]
  • การออกเสียง : półki półki [pl]