หมวดหมู่:

shareholder

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshareholder

 • การออกเสียง : accionista accionista [es]
 • การออกเสียง : Aktionär Aktionär [de]
 • การออกเสียง : 株主 株主 [ja]
 • การออกเสียง : akziodun akziodun [eu]
 • การออกเสียง : socius socius [la]
 • การออกเสียง : actancièr actancièr [oc]
 • การออกเสียง : akciano akciano [eo]
 • การออกเสียง : hissedar hissedar [tr]
 • การออกเสียง : акцыянер акцыянер [be]
 • การออกเสียง : azionista azionista [it]
 • การออกเสียง : 주주 주주 [ko]
 • การออกเสียง : cyfranddaliwr cyfranddaliwr [cy]
 • การออกเสียง : ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น [th]
 • การออกเสียง : oandielhâlder oandielhâlder [fy]
 • บันทึกการออกเสียง : saamile saamile [so] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kevranner kevranner [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kevranneg kevranneg [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aizionista aizionista [an] รอการออกเสียง