หมวดหมู่:

shapes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงshapes

 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : triangle triangle [en]
 • การออกเสียง : rectangle rectangle [en]
 • การออกเสียง : curve curve [en]
 • การออกเสียง : Depression Depression [en]
 • การออกเสียง : donut donut [fr]
 • การออกเสียง : saucer saucer [en]
 • การออกเสียง : cone cone [en]
 • การออกเสียง : orecchiette orecchiette [it]
 • การออกเสียง : spiral spiral [en]
 • การออกเสียง : lozenge lozenge [en]
 • การออกเสียง : parabola parabola [it]
 • การออกเสียง : cornet cornet [en]
 • การออกเสียง : heptagon heptagon [en]
 • การออกเสียง : 정삼각형 정삼각형 [ko]
 • การออกเสียง : 곡선 곡선 [ko]
 • การออกเสียง : 직선 직선 [ko]
 • การออกเสียง : semioval semioval [en]
 • การออกเสียง : slender slender [en]
 • การออกเสียง : rectangulaire rectangulaire [fr]
 • การออกเสียง : koło koło [pl]
 • การออกเสียง : kocka kocka [sk]
 • การออกเสียง : karo karo [de]
 • การออกเสียง : trapezium trapezium [en]
 • การออกเสียง : rhombohedral rhombohedral [en]
 • การออกเสียง : shapes shapes [en]
 • การออกเสียง : Keila Keila [et]
 • การออกเสียง : helix helix [en]
 • การออกเสียง : 수직선 수직선 [ko]
 • การออกเสียง : circumflex circumflex [en]
 • การออกเสียง : incurvé incurvé [fr]
 • การออกเสียง : forked forked [en]
 • การออกเสียง : hexagram hexagram [en]
 • การออกเสียง : oblong oblong [en]
 • การออกเสียง : מעגל מעגל [he]
 • การออกเสียง : 타원형 타원형 [ko]
 • การออกเสียง : octahedron octahedron [en]
 • การออกเสียง : tetragonal tetragonal [en]
 • การออกเสียง : 직사각형 직사각형 [ko]
 • การออกเสียง : 직삼각형 직삼각형 [ko]
 • การออกเสียง : משולש משולש [he]
 • การออกเสียง : aliform aliform [en]
 • การออกเสียง : orbiculate orbiculate [en]
 • การออกเสียง : Ellipsoid Ellipsoid [de]
 • การออกเสียง : 원기둥 원기둥 [ko]
 • การออกเสียง : cupular cupular [en]
 • การออกเสียง : pyramidion pyramidion [fr]
 • การออกเสียง : 원추체 원추체 [ko]
 • การออกเสียง : spheroid spheroid [en]
 • การออกเสียง : גליל גליל [he]
 • การออกเสียง : cruciform cruciform [en]
 • การออกเสียง : اشکال اشکال [fa]
 • การออกเสียง : מתומן מתומן [he]
 • การออกเสียง : gladiate gladiate [en]
 • การออกเสียง : מלבן מלבן [he]
 • การออกเสียง : lamelliform lamelliform [en]
 • การออกเสียง : ספירלה ספירלה [he]
 • การออกเสียง : omniform omniform [en]
 • การออกเสียง : kisquadrille kisquadrille [en]
 • การออกเสียง : aciform aciform [en]
 • การออกเสียง : cubiform cubiform [en]
 • การออกเสียง : κιονοειδής κιονοειδής [el]
 • การออกเสียง : baculiform baculiform [en]
 • การออกเสียง : hypocrateriform hypocrateriform [en]
 • การออกเสียง : racemiform racemiform [en]
 • การออกเสียง : scalariform scalariform [en]
 • การออกเสียง : ריבוע ריבוע [he]
 • การออกเสียง : מרובע מרובע [he]
 • การออกเสียง : 이등변삼각형 이등변삼각형 [ko]
 • การออกเสียง : oviform oviform [en]
 • การออกเสียง : ogee ogee [en]
 • การออกเสียง : zoomorph zoomorph [en]
 • การออกเสียง : pandurate pandurate [en]
 • การออกเสียง : هلال ماه هلال ماه [fa]
 • การออกเสียง : 입방체 입방체 [ko]
 • การออกเสียง : פרבולה פרבולה [he]
 • การออกเสียง : labyrinthiform labyrinthiform [en]
 • การออกเสียง : sternförmige sternförmige [de]
 • การออกเสียง : triangolo triangolo [it]
 • การออกเสียง : מחומש מחומש [he]
 • การออกเสียง : τρίγωνο τρίγωνο [el]
 • การออกเสียง : אליפסה אליפסה [he]
 • การออกเสียง : pentangular pentangular [en]
 • การออกเสียง : עיגול עיגול [he]
 • การออกเสียง : tectiform tectiform [en]
 • การออกเสียง : kwadracik kwadracik [pl]
 • การออกเสียง : acinaciform acinaciform [en]
 • การออกเสียง : bacilliform bacilliform [en]
 • การออกเสียง : pulvinate pulvinate [en]
 • การออกเสียง : lyriform lyriform [en]
 • การออกเสียง : scutelliform scutelliform [en]
 • การออกเสียง : obdĺžnik obdĺžnik [sk]
 • การออกเสียง : obpyriform obpyriform [en]
 • การออกเสียง : טרפז טרפז [he]
 • การออกเสียง : flabelliform flabelliform [en]
 • การออกเสียง : villiform villiform [en]
 • การออกเสียง : conoidal conoidal [en]
 • การออกเสียง : משושה משושה [he]
 • การออกเสียง : חרוט חרוט [he]
 • การออกเสียง : ihlan ihlan [sk]