หมวดหมู่:

seven

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงseven

 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : sept
  sept [fr]
 • การออกเสียง : siete
  siete [es]
 • การออกเสียง : sjö
  sjö [sv]
 • การออกเสียง : syv
  syv [da]
 • การออกเสียง : Tujuh
  Tujuh [ind]
 • การออกเสียง : pito
  pito [tl]
 • การออกเสียง : septuple
  septuple [en]
 • การออกเสียง : しち
  しち [ja]
 • การออกเสียง : sjey
  sjey [fo]
 • การออกเสียง : なな
  なな [ja]
 • การออกเสียง : sedem
  sedem [sl]
 • การออกเสียง : Shichi
  Shichi [ja]
 • การออกเสียง : VII
  VII [pl]
 • การออกเสียง : sétima
  sétima [pt]
 • การออกเสียง : hewt
  hewt [zza]
 • การออกเสียง : حه فت
  حه فت [ku]
 • การออกเสียง : voe
  voe [pt]
 • การออกเสียง : ਸੱਤ
  ਸੱਤ [pa]
 • การออกเสียง : têpakohp
  têpakohp [cr]
 • การออกเสียง : vitu
  vitu [pt]
 • การออกเสียง : šakówiŋ
  šakówiŋ [lkt]
 • การออกเสียง : ௭
  [ta]
 • การออกเสียง : επταγωνικός
  επταγωνικός [el]
 • การออกเสียง : ஏமு
  ஏமு [ta]
 • การออกเสียง : shiaght
  shiaght [gv]
 • การออกเสียง : εβδόμη
  εβδόμη [el]
 • การออกเสียง : 7η
  [el]
 • การออกเสียง : յոթ
  յոթ [hy]
 • การออกเสียง : septiņi
  septiņi [lv]
 • การออกเสียง : blə
  blə [uby]
 • การออกเสียง : εφταγωνικός
  εφταγωνικός [el]
 • การออกเสียง : ସାତ
  ସାତ [or]
 • การออกเสียง : ୭
  [or]
 • บันทึกการออกเสียง : seibi seibi [srn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kusikhombisa kusikhombisa [ss] รอการออกเสียง