หมวดหมู่:

separada

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงseparada

  • การออกเสียง : he he [en]
  • การออกเสียง : shemá shemá [he]
  • การออกเสียง : de ster de ster [nl]