หมวดหมู่:

sentiment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsentiment

 • การออกเสียง : Heureux Heureux [fr]
 • การออกเสียง : amore amore [it]
 • การออกเสียง : 感情 感情 [zh]
 • การออกเสียง : 人情 (にんじょう) 人情 (にんじょう) [ja]
 • การออกเสียง : kanjou (感情) kanjou (感情) [ja]
 • การออกเสียง : obi obi [ig]
 • การออกเสียง : ninjo ninjo [ja]
 • การออกเสียง : čhaŋté čhaŋté [lkt]
 • การออกเสียง : n'obi n'obi [ig]
 • การออกเสียง : ko linga ko linga [ln]
 • การออกเสียง : melancolie melancolie [ro]