หมวดหมู่:

Senator

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSenator

 • การออกเสียง : Hillary Clinton Hillary Clinton [en]
 • การออกเสียง : Lauro Campos Lauro Campos [pt]
 • การออกเสียง : Bernie Sanders Bernie Sanders [en]
 • การออกเสียง : senators senators [en]
 • การออกเสียง : السيناتور السيناتور [ar]
 • การออกเสียง : Joseph McCarthy Joseph McCarthy [en]
 • การออกเสียง : ubiegający się ubiegający się [pl]
 • การออกเสียง : Kazimierz Kutz Kazimierz Kutz [pl]
 • การออกเสียง : Edward Hannegan Edward Hannegan [en]
 • การออกเสียง : Krzysztof Piesiewicz Krzysztof Piesiewicz [pl]
 • การออกเสียง : przystępny przystępny [pl]
 • การออกเสียง : nowo upieczony nowo upieczony [pl]
 • การออกเสียง : Daniel Inouye Daniel Inouye [en]
 • การออกเสียง : Jim Geringer Jim Geringer [en]
 • การออกเสียง : Roman Cholewicki Roman Cholewicki [pl]
 • การออกเสียง : warcholski warcholski [pl]
 • การออกเสียง : Juliusz Makarewicz Juliusz Makarewicz [pl]
 • การออกเสียง : przemawiający przemawiający [pl]
 • การออกเสียง : Voconius Voconius [la]
 • การออกเสียง : Bolanus Bolanus [la]