หมวดหมู่:

Selangor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSelangor

  • การออกเสียง : 雪蘭莪 雪蘭莪 [zh]
  • การออกเสียง : 雪兰莪 雪兰莪 [zh]