หมวดหมู่:

selam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงselam

  • การออกเสียง : merhaba
    merhaba [tr]
  • การออกเสียง : selam
    selam [tr]
  • การออกเสียง : naber
    naber [tr]