หมวดหมู่:

see

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsee

 • การออกเสียง : see see [en]
 • การออกเสียง : clock clock [en]
 • การออกเสียง : se se [fi]
 • การออกเสียง : mer mer [fr]
 • การออกเสียง : 見 [zh]
 • การออกเสียง : spies spies [nl]
 • การออกเสียง : يرون يرون [ar]
 • การออกเสียง : nhìn thấy nhìn thấy [vi]
 • การออกเสียง : Skálholt Skálholt [is]
 • การออกเสียง : widzisz widzisz [pl]
 • การออกเสียง : mite (見て) mite (見て) [ja]
 • การออกเสียง : widziałem widziałem [pl]
 • การออกเสียง : zobaczyć zobaczyć [pl]
 • การออกเสียง : raen raen [za]
 • การออกเสียง : zobaczyłem zobaczyłem [pl]
 • การออกเสียง : Mèr Mèr [egl]
 • การออกเสียง : dîyayîş dîyayîş [zza]
 • การออกเสียง : Baybay Baybay [ilo]
 • การออกเสียง : widzieć widzieć [pl]
 • การออกเสียง : برؤية برؤية [ar]
 • การออกเสียง : يِشُوف يِشُوف [arz]
 • การออกเสียง : ciężkie ciężkie [pl]
 • การออกเสียง : nǀaa nǀaa [ngh]
 • การออกเสียง : zobaczyła zobaczyła [pl]
 • การออกเสียง : widać widać [pl]
 • การออกเสียง : palleh palleh [gom]
 • การออกเสียง : verrions verrions [fr]
 • การออกเสียง : nǀai nǀai [ngh]
 • การออกเสียง : zobaczenie zobaczenie [pl]
 • การออกเสียง : widzę cię widzę cię [pl]
 • การออกเสียง : Toteissee Toteissee [de]
 • การออกเสียง : zobaczymy zobaczymy [pl]
 • การออกเสียง : widział widział [pl]
 • การออกเสียง : zobaczcie zobaczcie [pl]
 • การออกเสียง : zobaczę zobaczę [pl]
 • การออกเสียง : widzieli - wiedzieli widzieli - wiedzieli [pl]
 • การออกเสียง : widziałaś widziałaś [pl]
 • การออกเสียง : oglądnijcie oglądnijcie [pl]
 • การออกเสียง : zobaczyłaś zobaczyłaś [pl]
 • การออกเสียง : patrzyliśmy patrzyliśmy [pl]
 • การออกเสียง : zobaczyłybyśmy zobaczyłybyśmy [pl]
 • การออกเสียง : widziałyśmy widziałyśmy [pl]
 • การออกเสียง : widzieli widzieli [pl]
 • การออกเสียง : Sagara Sagara [su]
 • การออกเสียง : দেখাবে দেখাবে [bn]
 • การออกเสียง : दिखवाना दिखवाना [hi]
 • บันทึกการออกเสียง : Samundar Samundar [fj] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Lombú Lombú [ln] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Lamara Lamara [ay] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kalunga kalunga [kg | kmb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Géej Géej [wo] รอการออกเสียง