• การออกเสียงคำว่า breccia breccia [it]
  • การออกเสียงคำว่า dolomite dolomite [fr]
  • การออกเสียงคำว่า claystone claystone [en]