หมวดหมู่:

seda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงseda

  • การออกเสียง : tafetá tafetá [pt]
  • การออกเสียง : sericicultura sericicultura [pt]
  • การออกเสียง : sericultura sericultura [es]
  • บันทึกการออกเสียง : זייד זייד [he | yi] รอการออกเสียง