หมวดหมู่:

Sculpture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSculpture

 • การออกเสียง : statue statue [en]
 • การออกเสียง : statuette statuette [en]
 • การออกเสียง : haniwa haniwa [ja]
 • การออกเสียง : Elgin Marbles Elgin Marbles [en]
 • การออกเสียง : End of the Trail End of the Trail [en]
 • การออกเสียง : Guillermo Estrella Tolentino Guillermo Estrella Tolentino [tl]
 • การออกเสียง : skulptur skulptur [sv]
 • การออกเสียง : modelé modelé [es]
 • การออกเสียง : La Pietà La Pietà [it]
 • การออกเสียง : Giacometti Giacometti [it]
 • การออกเสียง : agraffe agraffe [en]
 • การออกเสียง : Herm Herm [fr]
 • การออกเสียง : Apoxyomenos Apoxyomenos [en]
 • การออกเสียง : Napoleon Abueva Napoleon Abueva [tl]
 • การออกเสียง : Abdulmari Asia Imao Abdulmari Asia Imao [tl]
 • การออกเสียง : Untersberger Marmor Untersberger Marmor [de]
 • การออกเสียง : ανδριαντοποιός ανδριαντοποιός [el]
 • การออกเสียง : popiersie popiersie [pl]
 • การออกเสียง : Giovanni Battista Santoni Giovanni Battista Santoni [it]
 • การออกเสียง : skulpturen skulpturen [de]
 • การออกเสียง : Galata morente Galata morente [it]
 • การออกเสียง : rzeźby rzeźby [pl]
 • การออกเสียง : Tilman Riemenschneider Tilman Riemenschneider [de]
 • การออกเสียง : λουτροφόρος λουτροφόρος [el]
 • การออกเสียง : eolith eolith [en]
 • การออกเสียง : heykel heykel [tr]
 • การออกเสียง : σμίλευμα σμίλευμα [el]
 • การออกเสียง : anaglypte anaglypte [fr]
 • การออกเสียง : Madame Fenaille Madame Fenaille [fr]
 • การออกเสียง : Gabriele Fonseca Gabriele Fonseca [it]
 • การออกเสียง : τόρσο τόρσο [el]
 • การออกเสียง : măiastră măiastră [ro]
 • การออกเสียง : Zeitfeld Zeitfeld [de]