หมวดหมู่:

scottish name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscottish name

  • การออกเสียง : Laphroaig
    Laphroaig [gd]
  • การออกเสียง : MacKechnie
    MacKechnie [en]