หมวดหมู่:

science research

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscience research

  • การออกเสียง : observable observable [es]
  • การออกเสียง : Ken Thompson Ken Thompson [en]
  • การออกเสียง : hydrology hydrology [en]
  • การออกเสียง : cleaving cleaving [en]
  • การออกเสียง : Claude Crépeau Claude Crépeau [fr]
  • การออกเสียง : Knoevenagel Knoevenagel [de]
  • การออกเสียง : heteromer heteromer [en]
  • การออกเสียง : Jenner Jenner [de]
  • การออกเสียง : immunofluorescent immunofluorescent [en]