หมวดหมู่:

science research

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscience research

  • การออกเสียงคำว่า observable observable [es]
  • การออกเสียงคำว่า Ken Thompson Ken Thompson [en]
  • การออกเสียงคำว่า hydrology hydrology [en]
  • การออกเสียงคำว่า cleaving cleaving [en]
  • การออกเสียงคำว่า Claude Crépeau Claude Crépeau [fr]
  • การออกเสียงคำว่า heteromer heteromer [en]
  • การออกเสียงคำว่า Knoevenagel Knoevenagel [de]
  • การออกเสียงคำว่า Jenner Jenner [de]
  • การออกเสียงคำว่า immunofluorescent immunofluorescent [en]