• การออกเสียงคำว่า makroekonomija makroekonomija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า astronomija astronomija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า kozmografija kozmografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า biogeografija biogeografija [bs]
 • การออกเสียงคำว่า fitogeografija fitogeografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า zoogeografija zoogeografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า kartografija kartografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า bibliografija bibliografija [sl]
 • การออกเสียงคำว่า kristalografija kristalografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า leksikografija leksikografija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า geostatistika geostatistika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า sistematika sistematika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า akustika akustika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า atletika atletika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า lingvistika lingvistika [cs]
 • การออกเสียงคำว่า semantika semantika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า kozmetika kozmetika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า kinestetika kinestetika [hr]
 • การออกเสียงคำว่า matematika matematika [hu]
 • การออกเสียงคำว่า ekliptika ekliptika [hu]
 • การออกเสียงคำว่า aritmetika aritmetika [cs]
 • การออกเสียงคำว่า genetika genetika [hu]
 • การออกเสียงคำว่า fonetika fonetika [hu]
 • การออกเสียงคำว่า statistika statistika [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kronologija kronologija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า tehnologija tehnologija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า patologija patologija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า mikrobiologija mikrobiologija [sl]
 • การออกเสียงคำว่า sedimentologija sedimentologija [hr]
 • การออกเสียงคำว่า geomorfologija geomorfologija [hr]