หมวดหมู่:

science

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscience

 • การออกเสียง : science
  science [en]
 • การออกเสียง : Fahrenheit
  Fahrenheit [en]
 • การออกเสียง : law
  law [en]
 • การออกเสียง : historia
  historia [es]
 • การออกเสียง : body
  body [en]
 • การออกเสียง : Albert Einstein
  Albert Einstein [de]
 • การออกเสียง : cure
  cure [en]
 • การออกเสียง : species
  species [en]
 • การออกเสียง : mole
  mole [en]
 • การออกเสียง : analysis
  analysis [en]
 • การออกเสียง : human
  human [en]
 • การออกเสียง : physiology
  physiology [en]
 • การออกเสียง : model
  model [en]
 • การออกเสียง : Marie Curie
  Marie Curie [fr]
 • การออกเสียง : statistics
  statistics [en]
 • การออกเสียง : cell
  cell [en]
 • การออกเสียง : scientist
  scientist [en]
 • การออกเสียง : energy
  energy [en]
 • การออกเสียง : psicologia
  psicologia [it]
 • การออกเสียง : 科学
  科学 [zh]
 • การออกเสียง : Louis Pasteur
  Louis Pasteur [fr]
 • การออกเสียง : pterodactyl
  pterodactyl [en]
 • การออกเสียง : lead
  lead [en]
 • การออกเสียง : Galileo Galilei
  Galileo Galilei [it]
 • การออกเสียง : environmental
  environmental [en]
 • การออกเสียง : action
  action [en]
 • การออกเสียง : Isaac Newton
  Isaac Newton [en]
 • การออกเสียง : various
  various [en]
 • การออกเสียง : experiment
  experiment [en]
 • การออกเสียง : physical
  physical [en]
 • การออกเสียง : palladium
  palladium [en]
 • การออกเสียง : anthropology
  anthropology [en]
 • การออกเสียง : cryptozoology
  cryptozoology [en]
 • การออกเสียง : Siemens
  Siemens [de]
 • การออกเสียง : 数学
  数学 [ja]
 • การออกเสียง : laser
  laser [en]
 • การออกเสียง : psychology
  psychology [en]
 • การออกเสียง : Bernoulli
  Bernoulli [gsw]
 • การออกเสียง : Charles Darwin
  Charles Darwin [en]
 • การออกเสียง : feeble
  feeble [en]
 • การออกเสียง : physics
  physics [en]
 • การออกเสียง : weak
  weak [en]
 • การออกเสียง : evolution
  evolution [en]
 • การออกเสียง : Francis Bacon
  Francis Bacon [en]
 • การออกเสียง : 化学
  化学 [ja]
 • การออกเสียง : cycle
  cycle [en]
 • การออกเสียง : fusion
  fusion [en]
 • การออกเสียง : characteristic
  characteristic [en]
 • การออกเสียง : manage
  manage [en]
 • การออกเสียง : naturally
  naturally [en]
 • การออกเสียง : sociology
  sociology [en]
 • การออกเสียง : Ohm's law
  Ohm's law [en]
 • การออกเสียง : Charles Babbage
  Charles Babbage [en]
 • การออกเสียง : microwave
  microwave [en]
 • การออกเสียง : heredity
  heredity [en]
 • การออกเสียง : translation
  translation [en]
 • การออกเสียง : cosmos
  cosmos [en]
 • การออกเสียง : metabolism
  metabolism [en]
 • การออกเสียง : scientifically
  scientifically [en]
 • การออกเสียง : active
  active [en]
 • การออกเสียง : advantageous
  advantageous [en]
 • การออกเสียง : 銀
  [ja]
 • การออกเสียง : genetic
  genetic [en]
 • การออกเสียง : characterized
  characterized [en]
 • การออกเสียง : quark
  quark [it]
 • การออกเสียง : demonstration
  demonstration [en]
 • การออกเสียง : helpful
  helpful [en]
 • การออกเสียง : sci
  sci [it]
 • การออกเสียง : Michael Faraday
  Michael Faraday [en]
 • การออกเสียง : Louis-Victor de Broglie
  Louis-Victor de Broglie [fr]
 • การออกเสียง : mitochondrial
  mitochondrial [en]
 • การออกเสียง : zoologist
  zoologist [en]
 • การออกเสียง : particle
  particle [en]
 • การออกเสียง : zoology
  zoology [en]
 • การออกเสียง : cuore
  cuore [it]
 • การออกเสียง : gaseous
  gaseous [en]
 • การออกเสียง : neurology
  neurology [en]
 • การออกเสียง : analyses
  analyses [en]
 • การออกเสียง : fabrication
  fabrication [en]
 • การออกเสียง : cathode
  cathode [en]
 • การออกเสียง : mammal
  mammal [en]
 • การออกเสียง : nutrition
  nutrition [en]
 • การออกเสียง : termites
  termites [en]
 • การออกเสียง : environmentally
  environmentally [en]
 • การออกเสียง : archaeology
  archaeology [en]
 • การออกเสียง : wavelength
  wavelength [en]
 • การออกเสียง : botany
  botany [en]
 • การออกเสียง : technique
  technique [en]
 • การออกเสียง : Tritium
  Tritium [en]
 • การออกเสียง : extinction
  extinction [en]
 • การออกเสียง : muscles
  muscles [en]
 • การออกเสียง : technological
  technological [en]
 • การออกเสียง : emission
  emission [en]
 • การออกเสียง : interference
  interference [en]
 • การออกเสียง : lipopolysaccharides
  lipopolysaccharides [en]
 • การออกเสียง : extinct
  extinct [en]
 • การออกเสียง : temperatures
  temperatures [en]
 • การออกเสียง : refract
  refract [en]
 • การออกเสียง : peptide
  peptide [en]
 • การออกเสียง : Richard Dawkins
  Richard Dawkins [en]