หมวดหมู่:

scale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscale

 • การออกเสียง : major major [en]
 • การออกเสียง : la la [fr]
 • การออกเสียง : Titanic Titanic [en]
 • การออกเสียง : measures measures [en]
 • การออกเสียง : calibrated calibrated [en]
 • การออกเสียง : calibration calibration [en]
 • การออกเสียง : monumental monumental [en]
 • การออกเสียง : intelligence quotient intelligence quotient [en]
 • การออกเสียง : skala skala [sv]
 • การออกเสียง : gama gama [es]
 • การออกเสียง : recalibrate recalibrate [en]
 • การออกเสียง : IQ IQ [cs]
 • การออกเสียง : calibrate calibrate [en]
 • การออกเสียง : gale-force gale-force [en]
 • การออกเสียง : Kinsey scale Kinsey scale [en]
 • การออกเสียง : Circle of Fifths Circle of Fifths [en]
 • การออกเสียง : levelling levelling [en]
 • การออกเสียง : miniaturisation miniaturisation [en]
 • การออกเสียง : tonic sol-fa tonic sol-fa [en]
 • การออกเสียง : resizable resizable [en]
 • การออกเสียง : lann lann [br]
 • การออกเสียง : seismic seismic [en]
 • การออกเสียง : gamut gamut [en]
 • การออกเสียง : diddy diddy [en]
 • การออกเสียง : countermeasures countermeasures [en]
 • การออกเสียง : Hoehn Hoehn [en]
 • การออกเสียง : miniaturise miniaturise [en]
 • การออกเสียง : mērogs mērogs [lv]
 • การออกเสียง : מידה מידה [he]
 • การออกเสียง : countermeasure countermeasure [en]
 • การออกเสียง : durowa durowa [pl]
 • การออกเสียง : cântar cântar [ro]
 • การออกเสียง : solmization solmization [en]
 • การออกเสียง : Кардашёва Кардашёва [ru]
 • การออกเสียง : w skali Beauforta w skali Beauforta [pl]