หมวดหมู่:

says

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsays

  • การออกเสียง : sier sier [nl]
  • การออกเสียง : kido kido [oj]
  • การออกเสียง : לדברי לדברי [he]