หมวดหมู่:

say

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsay

 • การออกเสียง : сказать сказать [ru]
 • การออกเสียง : говорю говорю [ru]
 • การออกเสียง : говоришь говоришь [ru]
 • การออกเสียง : אומר אומר [he]
 • การออกเสียง : deir deir [ga]
 • การออกเสียง : powiedziała powiedziała [pl]
 • การออกเสียง : אומרים אומרים [he]
 • การออกเสียง : dostać wylewu dostać wylewu [pl]
 • การออกเสียง : 言い 言い [ja]
 • การออกเสียง : wyrzekłszy wyrzekłszy [pl]
 • การออกเสียง : powiedział powiedział [pl]
 • การออกเสียง : rzec rzec [pl]
 • การออกเสียง : kido kido [oj]
 • การออกเสียง : powiedziałem powiedziałem [pl]
 • การออกเสียง : ਕਹਿ ਕਹਿ [pa]
 • การออกเสียง : No mów, mów! No mów, mów! [pl]
 • การออกเสียง : powie powie [pl]
 • การออกเสียง : powiesz - Powierz powiesz - Powierz [pl]
 • การออกเสียง : سنانا سنانا [ur]
 • การออกเสียง : wymów wymów [pl]
 • การออกเสียง : powiedziałaś powiedziałaś [pl]
 • การออกเสียง : mówcie mówcie [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : بیژه بیژه [ku] รอการออกเสียง