หมวดหมู่:

Sanskrit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSanskrit

 • การออกเสียง : Avatar Avatar [en]
 • การออกเสียง : Bhagavad Gita Bhagavad Gita [sa]
 • การออกเสียง : yoga yoga [en]
 • การออกเสียง : mantra mantra [en]
 • การออกเสียง : Mahabharata Mahabharata [mr]
 • การออกเสียง : Brahman Brahman [mr]
 • การออกเสียง : Upanishad Upanishad [hi]
 • การออกเสียง : Ramayana Ramayana [mr]
 • การออกเสียง : hari hari [ind]
 • การออกเสียง : shanti shanti [sa]
 • การออกเสียง : smartism smartism [en]
 • การออกเสียง : Ājñā Ājñā [sa]
 • การออกเสียง : Kama Sutra Kama Sutra [sa]
 • การออกเสียง : sutra sutra [pt]
 • การออกเสียง : Urvi Urvi [sa]
 • การออกเสียง : 梵語 梵語 [ja]
 • การออกเสียง : तनूजा तनूजा [hi]
 • การออกเสียง : कुंडलिनी कुंडलिनी [hi]
 • การออกเสียง : Paraga Paraga [sa]
 • การออกเสียง : rakshasa rakshasa [hi]
 • การออกเสียง : lingam lingam [fr]
 • การออกเสียง : சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் [ta]
 • การออกเสียง : Σατιαγκράχα Σατιαγκράχα [el]
 • การออกเสียง : garbhagriha garbhagriha [en]
 • การออกเสียง : Brahmin Brahmin [en]
 • การออกเสียง : vimaya vimaya [sa]
 • การออกเสียง : प्रत्युष प्रत्युष [sa]
 • การออกเสียง : deodara deodara [la]