หมวดหมู่:

sanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsanie

  • การออกเสียง : sanki sanki [pl]
  • การออกเสียง : kulig kulig [pl]
  • การออกเสียง : Kołodziejski Kołodziejski [pl]
  • การออกเสียง : powozić powozić [pl]
  • การออกเสียง : zaprzęg zaprzęg [pl]
  • การออกเสียง : parokonne parokonne [pl]
  • การออกเสียง : płozy płozy [pl]
  • การออกเสียง : woskowane woskowane [pl]
  • การออกเสียง : zjeżdżająca zjeżdżająca [pl]
  • การออกเสียง : rozdzwonić się rozdzwonić się [pl]