หมวดหมู่:

samolot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsamolot

 • การออกเสียง : pilot pilot [en]
 • การออกเสียง : wojskowy wojskowy [pl]
 • การออกเสียง : lotnisko lotnisko [pl]
 • การออกเสียง : kokpit kokpit [tr]
 • การออกเสียง : skrzydło skrzydło [pl]
 • การออกเสียง : spadający spadający [pl]
 • การออกเสียง : roztrzaskać roztrzaskać [pl]
 • การออกเสียง : pylon pylon [en]
 • การออกเสียง : turbulencja turbulencja [pl]
 • การออกเสียง : samolot odrzutowy samolot odrzutowy [pl]
 • การออกเสียง : szkoleniowy szkoleniowy [pl]
 • การออกเสียง : katapultować katapultować [pl]
 • การออกเสียง : szczątki szczątki [pl]
 • การออกเสียง : zawirowania zawirowania [pl]
 • การออกเสียง : niestateczny niestateczny [pl]
 • การออกเสียง : bilety bilety [pl]
 • การออกเสียง : latanie latanie [pl]
 • การออกเสียง : nurkowiec nurkowiec [pl]
 • การออกเสียง : nurkujący nurkujący [pl]
 • การออกเสียง : szybkościomierz szybkościomierz [pl]
 • การออกเสียง : motylkowe motylkowe [pl]
 • การออกเสียง : bezzałogowy bezzałogowy [pl]
 • การออกเสียง : ponaddźwiękowy ponaddźwiękowy [pl]
 • การออกเสียง : ślizgowy ślizgowy [pl]
 • การออกเสียง : modelarz modelarz [pl]
 • การออกเสียง : jednopłat jednopłat [pl]
 • การออกเสียง : płozy płozy [pl]
 • การออกเสียง : trójpłatowiec trójpłatowiec [pl]
 • การออกเสียง : przyloty przyloty [pl]
 • การออกเสียง : turbośmigłowy turbośmigłowy [pl]
 • การออกเสียง : wielozadaniowy wielozadaniowy [pl]
 • การออกเสียง : wodnosamolot wodnosamolot [pl]
 • การออกเสียง : oznakowany oznakowany [pl]
 • การออกเสียง : myśliwski myśliwski [pl]
 • การออกเสียง : Düsenjet Düsenjet [de]
 • การออกเสียง : kołować kołować [pl]
 • การออกเสียง : strącić strącić [pl]
 • การออกเสียง : zbombardowanie zbombardowanie [pl]
 • การออกเสียง : zestrzelony zestrzelony [pl]
 • การออกเสียง : jednopłatowiec jednopłatowiec [pl]
 • การออกเสียง : statecznik statecznik [pl]
 • การออกเสียง : korkociągowy korkociągowy [pl]
 • การออกเสียง : płetwa płetwa [pl]
 • การออกเสียง : rozpoznawczy rozpoznawczy [pl]
 • การออกเสียง : strącony strącony [pl]
 • การออกเสียง : zanurkować zanurkować [pl]
 • การออกเสียง : torpedowy torpedowy [pl]
 • การออกเสียง : statek powietrzny statek powietrzny [pl]
 • การออกเสียง : przechwytujący przechwytujący [pl]
 • การออกเสียง : dworcowe dworcowe [pl]
 • การออกเสียง : z samolotu z samolotu [pl]
 • การออกเสียง : międzylądowanie międzylądowanie [pl]
 • การออกเสียง : oblatywaczka oblatywaczka [pl]
 • การออกเสียง : samolotu samolotu [pl]
 • การออกเสียง : samolocie samolocie [pl]
 • การออกเสียง : turbulentna turbulentna [pl]