หมวดหมู่:

saluto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsaluto

  • การออกเสียง : mandi mandi [fur]
  • การออกเสียง : a si biri a si biri [sc]
  • บันทึกการออกเสียง : Sinilluaritsi Sinilluaritsi [kl] รอการออกเสียง