หมวดหมู่:

salud

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalud

 • การออกเสียง : muñeca muñeca [es]
 • การออกเสียง : zinc zinc [en]
 • การออกเสียง : conveniente conveniente [it]
 • การออกเสียง : cardiaco cardiaco [es]
 • การออกเสียง : acontecimiento acontecimiento [es]
 • การออกเสียง : conllevar conllevar [es]
 • การออกเสียง : gastrointestinal gastrointestinal [es]
 • การออกเสียง : abortos abortos [pt]
 • การออกเสียง : cirrosis cirrosis [es]
 • การออกเสียง : insuficiencia insuficiencia [es]
 • การออกเสียง : radiación radiación [es]
 • การออกเสียง : digestivo digestivo [es]
 • การออกเสียง : adolescencia adolescencia [es]
 • การออกเสียง : gimnasio gimnasio [es]
 • การออกเสียง : subrayar subrayar [es]
 • การออกเสียง : arterial arterial [en]
 • การออกเสียง : duodenal duodenal [en]
 • การออกเสียง : etiológico etiológico [pt]
 • การออกเสียง : antecedente antecedente [it]
 • การออกเสียง : acumulativo acumulativo [es]
 • การออกเสียง : discutido discutido [pt]
 • การออกเสียง : neumonía neumonía [es]
 • การออกเสียง : estricto estricto [es]
 • การออกเสียง : melanoma melanoma [en]
 • การออกเสียง : somnífero somnífero [es]
 • การออกเสียง : babesiosis babesiosis [en]
 • การออกเสียง : propenso propenso [es]
 • การออกเสียง : pampiniforme pampiniforme [pt]
 • การออกเสียง : inhibidor inhibidor [es]
 • การออกเสียง : ached ached [en]
 • การออกเสียง : opiáceo opiáceo [es]
 • การออกเสียง : continuamente continuamente [it]
 • การออกเสียง : genezen genezen [nl]
 • การออกเสียง : parestesia parestesia [pt]
 • การออกเสียง : otorrinolaringológicamente otorrinolaringológicamente [es]
 • การออกเสียง : intensidad intensidad [es]
 • การออกเสียง : sanatorio sanatorio [it]
 • การออกเสียง : flacidez flacidez [es]
 • การออกเสียง : fototipo fototipo [es]
 • การออกเสียง : esteticista esteticista [pt]
 • การออกเสียง : desarrollador desarrollador [es]
 • การออกเสียง : oxicodona oxicodona [es]
 • การออกเสียง : errôneos errôneos [pt]
 • การออกเสียง : adecuar adecuar [es]
 • การออกเสียง : antidepresivo antidepresivo [es]
 • การออกเสียง : descansada descansada [ca]
 • การออกเสียง : gástrica gástrica [es]
 • การออกเสียง : farmacológico farmacológico [es]
 • การออกเสียง : descongestivo nasal descongestivo nasal [es]
 • การออกเสียง : oncología oncología [es]
 • การออกเสียง : extrapolación extrapolación [es]
 • การออกเสียง : antiséptico antiséptico [es]
 • การออกเสียง : codeina codeina [it]
 • การออกเสียง : politraumatismo politraumatismo [es]
 • การออกเสียง : inmaduro inmaduro [es]
 • การออกเสียง : empeoramiento empeoramiento [es]
 • การออกเสียง : despejar la congestión despejar la congestión [es]
 • การออกเสียง : inmunológico inmunológico [es]
 • การออกเสียง : desaconsejar desaconsejar [es]
 • การออกเสียง : invidente invidente [es]
 • การออกเสียง : crónico crónico [es]
 • การออกเสียง : esteroideo esteroideo [es]
 • การออกเสียง : estreñimiento estreñimiento [es]
 • การออกเสียง : papanicolau papanicolau [pt]
 • การออกเสียง : ¡Que te mejores! ¡Que te mejores! [es]
 • การออกเสียง : revascularize revascularize [en]
 • การออกเสียง : confusión confusión [es]
 • การออกเสียง : regulación regulación [es]
 • การออกเสียง : fentanilo fentanilo [es]
 • การออกเสียง : puntualizar puntualizar [es]
 • การออกเสียง : somnolencia somnolencia [es]
 • การออกเสียง : Tengo una emergencia Tengo una emergencia [es]
 • การออกเสียง : esputar esputar [es]
 • การออกเสียง : antiinflamatorio antiinflamatorio [es]
 • การออกเสียง : Por favor llame a un doctor Por favor llame a un doctor [es]
 • การออกเสียง : sala de urgencias sala de urgencias [es]
 • การออกเสียง : hipoglucemia hipoglucemia [es]
 • การออกเสียง : ¿Dónde puedo encontrar una farmacia? ¿Dónde puedo encontrar una farmacia? [es]
 • การออกเสียง : sauna finlandesa sauna finlandesa [es]
 • การออกเสียง : Necesito ayuda Necesito ayuda [es]
 • การออกเสียง : Tengo náuseas Tengo náuseas [es]
 • การออกเสียง : Por favor lléveme al hospital Por favor lléveme al hospital [es]
 • การออกเสียง : ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? [es]
 • การออกเสียง : Necesito que me atienda alguien enseguida Necesito que me atienda alguien enseguida [es]
 • การออกเสียง : No me encuentro bien No me encuentro bien [es]
 • การออกเสียง : Tengo un resfriado Tengo un resfriado [es]
 • การออกเสียง : Tengo dolor Tengo dolor [es]
 • การออกเสียง : ¿Puedo coger una cita? ¿Puedo coger una cita? [es]
 • การออกเสียง : Me duele la garganta Me duele la garganta [es]
 • การออกเสียง : Tan pronto como sea posible Tan pronto como sea posible [es]
 • การออกเสียง : Tengo dolor de cabeza Tengo dolor de cabeza [es]
 • การออกเสียง : Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad [es]
 • การออกเสียง : Esta mañana fui al centro de salud para pedir una cita con un médico. Esta mañana fui al centro de salud para pedir una cita con un médico. [es]
 • การออกเสียง : ¿Cuándo puedo ver a un doctor? ¿Cuándo puedo ver a un doctor? [es]
 • การออกเสียง : ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Cuál es la dosis recomendada? [es]
 • การออกเสียง : Necesito ver a alguien enseguida. Necesito ver a alguien enseguida. [es]
 • การออกเสียง : ellos tienen dengue. ellos tienen dengue. [es]
 • การออกเสียง : ¿A qué hora abren? ¿A qué hora abren? [es]
 • การออกเสียง : me desperté me desperté [es]
 • การออกเสียง : ¿Necesito receta? ¿Necesito receta? [es]