หมวดหมู่:

salta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalta

  • การออกเสียง : salta salta [es]
  • การออกเสียง : La Poma La Poma [es]